Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
TEHETSÉGMŰHELYEINK
„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd a gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység messze túlhaladó teljesítményeket tud létre hozni.” (Harsányi István)

 A tehetséggondozás célja, a tehetségígéretek azonosításával, a gyermek erős oldalának további fejlesztése.Programunkban kiemelt szerepe van a Tehetséggondozásnak,feladatunk a gyermek egyéni képességeihez igazodva a tehetségük kibontakoztatása.A nevelőtestületünk vallja, hogy „Minden gyermek tehetséges valamiben” ennek megfelelően, a nagycsoportos korú gyerekek számára egyéni képességeinek, tehetségeiknek megfelelően, tehetséggondozó műhelyeket működtetünk. A beválogatás módszere a mindennapi tevékenységek során történő spontán és az egy adott szempont alapján történő célzott, szervezett megfigyelés.
FÜRKÉSZ foglalkozás
A tehetségműhelyben a logikai gondolkodásukban kimagasló képességű gyerekek foglalkoztatása, képességeik további fejlesztése a cél. A gyerekek nagyfokú érdeklődésének, kíváncsiságának kielégítése, a logikus gondolkodás, a problémamegoldó képességek erősítése, a kreativitás előtérbe helyezése az egyéni, és team munkák által.
ZENEOVI foglalkozás
A műhelyben a kiemelt zenei képességekkel, (énekhang, ritmusérzék, zenei hallás) rendelkező gyermekek tehetségének kibontakoztatására van további lehetőség. Az óvodapedagógus sok-sok játékkal, énekkel, hangszerismerettel és használattal fejleszti a gyerekek kreativitását, egész személyiségét.
PÖRGŐ-FORGÓ NÉPTÁNC foglalkozás
A néptánc műhelybe a mozgáskészségükben, ritmusérzékükben, esetleg énekhangjukban az átlagot meghaladó képességű gyermekek járnak, akik képesek a csapatmunkára és jó téri  tájékozódással rendelkeznek. A műhelyben népi gyermekjátékokkal, dalokkal, a táncos mozgás megalapozásával, ismerkednek a gyerekek. Az élmények által megismerik a népi kultúrát, kialakíthatjuk a magyar néptánc, népzene iránt érzett szeretetüket.
 ÜGYES KEZEK foglalkozás
 
A műhelyben azok a gyerekek tevékenykednek, akik kimagasló kézügyességgel, szépérzékkel rendelkeznek, rendkívül kreatívak, fantáziájuk produktív. A kézműves foglalkozások lehetőséget adnak különleges technikák kipróbálására.
MESEOVI foglalkozás
A mesefoglalkozások a gyerekek kreativitására épülnek.. Drámajátékok alkalmazása, amelyek könnyebbé teszik számunkra egy-egy szereplő megformálását. A teljes személyiség fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazásával az egyes gyerekek fejlesztendő területeire fókuszálva, mindezt megsegítve, annak érdekében, hogy bátrabban tudjanak megnyilvánulni, könnyebben tudjanak kapcsolatot teremteni, a meglévő képességeik jobban fejlődjenek.